BGtop

Computer.free.bg

Отиване към съдържанието

Главно меню

Виртуална машина

Виртуални машини

Какво означава виртуална машина?
Виртуалната машина (на английски: virtual machine) представлява софтуерна среда, абстракция на интерфейса на компютърен процесор.Тъй като всеки тип процесор има собствен набор от команди и писането на машинен език в последните десетилетия се извършва от езици от горно ниво, похватът за създаването на една и съща виртуална машина, която да предоставя един и същ интерфейс за програмния език, е технически много добре обоснован. Виртуалната машина предоставя следните преимущества на разработчиците на софтуер:

Лесна преносимост между различни платформи – т.е. софтуерът бива написван един път на една платформа и работи безпроблемно на друга платформа (на практика това твърдение често е трудно изпълнимо за особено сложни програми).
Известни програмни езици, които използват виртуални машини, са Java и Perl.

Обфускация на машинен код
Съществува и друг тип виртуална машина, такава, чиято цел е да затрудни обратното инженерство на дадена програма, като преобразува даден машинен код в друг такъв, който се интерпретира(изпълнява) от виртуалната машина, като тя самата се изпълнява от програмата. Тъй като този процесор (интерпретатор) е виртуален, той може да е напълно различен като архитектура от разработените досега физически такива. Различните наименования са: Code Obfuscation Virtual Machine, Virtualization Obfuscation, Process Virtual Machines.

Най-често такъв тип виртуални машини се ползват от зловредни програми, за да затруднят разбирането на функцията на зловредния код. Но също се ползват легитимно и в комерсиалната среда от разработчици на компютърни игри и програми, за да се предотврати нелегалното им разпространение (crack).

За по-голяма сложност, има виртуални машини, които изпълняват друга виртуална машина, която тя самата изпълнява(интерпретира) някакъв код. Двете виртуални машини не е задължително да са от една и съща архитектура.

Софтуерни виртуални машини
Common Language Runtime – общата виртуална машина за следните езици C#, Visual Basic .NET, J#, Managed C++ на Microsoft
JVM— виртуалната машина на програмния език Java
Виртуалната машина на Perl – Perl
Parrot
VMProtect – виртуализира x86/x64 машинен код в друг такъв, с уникална архитектура всеки път.
Armadillo – protector, включващ в арсенала си виртуална машина.
SecuROM – protector, включващ в арсенала си виртуална машина. Ползва се най-често при компютърни игри.
Themida – protector, включващ в арсенала си виртуална машина.Източник: Уикипедия

Назад към съдържанието | Назад към главното меню ©2016-2017 Константин Токов Сайтът е под Общ публичен лиценз на ГНУ